De 'Kritische-zorgsituatie-index' voor het meten van de kwaliteit van zorg en veiligheid van intensive-carepatiënten: bruikbaar, betrouwbaar en valide

Onderzoek
J.M. Binnekade
B.A.J.M. de Mol
J. Kesecioglu
R.J. de Haan
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:297-5
Abstract

Samenvatting

Doel

Bepalen van de bruikbaarheid, de betrouwbaarheid en de validiteit van de ‘Kritische-zorgsituatie-index’, een lijst van observeerbare afwijkingen van goede klinische zorg die een risico voor de patiënt kunnen betekenen.

Opzet

Beschrijvend.

Methode

Instructies uit verpleegkundige standaarden en protocollen werden vertaald naar 84 observeerbare mogelijke afwijkingen van gebruikelijke zorg (verdeeld over 8 zorggroepen, zoals beademing en infusie) en geselecteerd op risico, waarna ze werden opgenomen in de index. Een onderzoeksverpleegkundige observeerde de zorg aan patiënten in de periode januari-maart 1999, van 7-18 uur, op de afdeling Intensive Care (IC) voor Volwassenen (30 bedden) van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. De patiëntenselectie kwam tot stand door randomisatie met behulp van bednummers. De IC-verpleegkundigen waren geblindeerd voor de indexitems. Interwaarnemerovereenstemming (κ; uitersten: –1-+1) werd bepaald door gelijktijdige observatie door een stafverpleegkundige bij 10 patiënten (840 items). Validiteit werd getoetst aan de hand van de samenhang tussen de hoeveelheid beschikbare tijd per patiënt (≤ versus > 30 min/h) en het aantal geobserveerde fouten.

Resultaten

De index werd 200 keer bij 83 patiënten toegepast. Het uitvoeren van 1 observatie (84 items) kostte per patiënt 5-10 min. De gemiddelde κ was 0,83 (uitersten: 0,70-> 0,80). De constructvaliditeit werd uitgedrukt in een relatief risico (minder beschikbare zorg leidde tot een hogere indexscore) van 1,36 (95-BI: 1,11-1,67).

Conclusie

De index was goed bruikbaar, had goede meeteigenschappen en gaf informatie over de kwaliteit van zorg en de veiligheid van patiënten.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Postbus 22.700, 1100 DE Amsterdam.

Afd. Intensive Care Volwassenen: J.M.Binnekade, onderzoeksverpleegkundige.

Afd. Klinische Epidemiologie en Biostatistiek: prof.dr.R.J.de Haan, epidemioloog.

Technische Universiteit, afd. Biomedische Techniek, Eindhoven.

Prof.dr.mr.dr.B.A.J.M.de Mol, cardiopulmonaal chirurg.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Anesthesiologie, Cardiopulmonale en Neuro-intensive Care, Utrecht.

Dr.J.Kesecioglu, anesthesioloog-intensivist.

Contact J.M.Binnekade (j.m.binnekade@amc.uva.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties