De keuze en het voorschrijven van antimicrobiële middelen in de huisartspraktijk

Opinie
C. van Weel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:1780-2

Zie ook het artikel op bl. 1793.

Antibiotica en andere antimicrobiële middelen worden door de huisarts vaak voorgeschreven: ze zouden ca. 3 van alle voorschriften uitmaken, waarmee ca. 9 van de totale kosten van geneesmiddelen gemoeid is. Er zijn grote regionale verschillen in het voorschrijfpatroon en tussen huisartsen binnen een regio zijn er grote verschillen naar frequentie van voorschrijven en naar keuze van preparaten.12 In dit tijdschriftnummer rapporteren Stobberingh en Houben de uitkomsten van hun onderzoek naar de keuze van antimicrobiële middelen door huisartsen en naar het resistentiepatroon van de bacterie-isolaten.

Bij het analyseren van het gebruik van geneesmiddelen dient een onderscheid te worden gemaakt tussen voorschrijver en voorschrift: (huis)artsen hebben een ‘eigen’ opvatting ten aanzien van het toepassen van medicamenteuze therapie; dit bepaalt algemeen het gebruik van voorgeschreven geneesmiddelen. Min of meer los daarvan staat de vraag naar de rationaliteit van het voorschrijven van medicamenten bij een…

Auteursinformatie

Katholieke Universiteit, Instituut voor Huisartsgeneeskunde, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Prof.dr.C.van Weel, huisarts.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties