De kankerpatiënt.

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:2445

J.J.A.van den Berg en J.M.Dreschler, De kankerpatiënt. Een boek voor verpleegkundigen en andere hulpverleners. 4e herziene druk. 433 bl., fig., tabellen. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1992. ISBN 90-313-1317-3. Prijs: ingen. ƒ 85,-.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties