Wegwijs in de gezondheidszorg.

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:563

Wegwijs in de gezondheidszorg. Handboek voor verpleegkundigen. Onder redactie van A.E.W.M.van de Pasch, M.van Gijn, G.A.M.Hollander, G.Janssen van den Doornmalen en Th.J.Wijnen. 3e, herziene druk. 346 bl., fig., tabellen. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1992. ISBN 90-313-1321-1. Prijs: ingen. ƒ 55,-.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties