een bijzondere oorzaak van het lumbosacraal radiculair syndroom

De juxta-articulaire facetcyste

Klinische praktijk
Janet W.K. de Beukelaar
Alof Dallenga
Gert-Jan de Jong
Koos J.A. Ruizeveld de Winter
Stef L.M. Bakker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1673
Abstract

Samenvatting

Een juxta-articulaire cyste uitgaande van een facetgewricht is een zeldzame oorzaak van het lumbosacrale radiculaire syndroom. Spontaan herstel is niet vaak beschreven. Wij beschrijven 2 patiënten, een 59-jarige en een 55-jarige man, met een radiculair syndroom van de vijfde lumbale wortel ten gevolge van een juxta-articulaire facetcyste op het niveau L4-5. De eerste patiënt herstelde spontaan. Op de MRI-opname na 8 maanden was de facetcyste duidelijk afgenomen. Bij de tweede patiënt werd de cyste operatief verwijderd vanwege progressieve pijnklachten, waarna de patiënt klachtenvrij bleef. In de literatuur adviseert men operatieve verwijdering van de juxta-articulaire facetcyste. Van de in totaal 5 patiënten bij wie wij een juxta-articulaire facetcyste vonden, herstelden er echter 3 spontaan en 2 na operatie. Nader onderzoek naar het spontane beloop en het te voeren beleid achten wij noodzakelijk.

Auteursinformatie

Sint Franciscus Gasthuis, afd. Neurologie, Rotterdam.

Dr. J.W.K. de Beukelaar, arts in opleiding tot neuroloog (thans: Erasmus Medisch Centrum Rotterdam); drs. G.J. de Jong en dr. S.L.M. Bakker, neurologen.

Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam.

Afd. Neurochirurgie: drs. A. Dallenga, neurochirurg.

Afd. Pathologie: dr. J.A. Ruizeveld de Winter, patholoog.

Contact dr. J.W.K. de Beukelaar (j.debeukelaar@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Drs. C.C. Pleiter, radioloog, stelde de radiologische diagnose, gaf commentaar op het manuscript en droeg bij aan de figuren.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 2 maart 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties