De invloed van de menopauze op risicofactoren voor ischemische ziekten

Klinische praktijk
M.J.J. de Kleijn
Y.T. van der Schouw
J.D. Banga
Y. van der Graaf
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:478-82

Zie ook het artikel op bl. 476.

De ‘achterstand’ van jonge vrouwen ten opzichte van mannen wat betreft de sterfte aan ischemische hartziekten wordt gedeeltelijk ingehaald tijdens het ouder worden (figuur). In 1992 stierven in Nederland meer vrouwen (26.725) dan mannen (25.478) aan hart- en vaatziekten.2 De derde emancipatie (vrouwen krijgen dezelfde ziekten als mannen) lijkt in volle gang.3 Dat werkt door in het wetenschappelijk onderzoek: dit richt zich onder andere op verschillen tussen vrouwen en mannen wat betreft oorzaak, incidentie, diagnostiek en behandeling van hart- en vaatziekten. Hieruit blijkt onder meer dat coronaire hartziekten bij vrouwen minder agressief worden behandeld dan bij mannen.4 Er bestaat veel wetenschappelijke belangstelling voor de invloed van hormonen en van de menopauze op het ontstaan van ischemische ziekten. De meeste aandacht is echter momenteel geconcentreerd op de effecten van hormonale substitutietherapie, terwijl de rol van endogene hormonen in de pathofysiologie…

Auteursinformatie

Universiteit Utrecht, afd. Epidemiologie, Postbus 80035, 3508 TA Utrecht.

Mw.M.J.J.de Kleijn, co-assistent; mw.dr.ir.Y.T.van der Schouw, epidemioloog; mw.dr.Y.van der Graaf, arts-epidemioloog.

Academisch Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Utrecht.

Dr.J.D.Banga, internist.

Contact mw.dr.ir.Y.T.van der Schouw

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties