De invloed van biografische details in casuïstische mededelingen op het diagnostisch oordeel

Onderzoek
H.J.M. van Rossum
W. Bender
A.E. Meinders
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:802-5
Abstract

Samenvatting

Het diagnostisch oordeel van medische studenten wordt beïnvloed door diagnosen van patiënten die zij enkele weken eerder hebben gezien. Niet alleen medische symptomen, maar ook biografische gegevens van de gedemonstreerde patiënt spelen hierbij een rol. In deze studie werd onderzocht of biografische gegevens bij de beschrijving van een patiënt in een medisch tijdschrift een vergelijkbaar effect hebben op praktizerende artsen. Een te publiceren casuïstische mededeling werd bewerkt tot twee verschillende beschrijvingen: de eerste overeenkomstig de gepubliceerde diagnose en symptomen, de tweede met een andere diagnose en gedeeltelijk overlappende symptomen. In beide waren de authentieke, opvallende biografische gegevens opgenomen. Een controlegroep artsen (n=53) kreeg vóór de publikatiedatum at random de eerste of de tweede beschrijving voorgelegd, met het verzoek om bij de 8 bijgevoegde diagnosen de mate van waarschijnlijkheid aan te geven op een 7-puntsschaal. De experimentele groep (n= 16) bestond uit artsen die zeiden de betreffende casuïstische mededeling te hebben gelezen. Zij kregen op dezelfde wijze een der beschrijvingen voorgelegd. De scores van beide groepen werden door middel van variantie-analyse met elkaar vergeleken.

De experimentele groep kende voor beide beschrijvingen een significant grotere mate van waarschijnlijkheid toe aan de diagnose van de patiënt uit de casuïstische mededeling: in het eerste geval was dat dus terecht, in het tweede geval was dat ten onrechte.

Deze resultaten zijn in overeenstemming met de bevindingen bij studenten. De uit dit onderzoek resulterende vraag voor verder onderzoek is hoe in medische opleidingen casuïstische mededelingen moeten worden gepresenteerd: enerzijds met levensechte details om te boeien, maar anderzijds niet zo spectaculair dat de biografische gegevens interfereren met het diagnostisch proces.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Inwendige Geneeskunde, Leiden.

Dr.H.J.M.van Rossum, arts-onderwijscoördinator; prof.dr.A.E.Meinders, internist.

Rijksuniversiteit, Bureau Onderwijs Ontwikkeling Geneeskunde, Groningen.

Dr.W.Bender, onderwijskundige.

Contact dr.H.J.M.van Rossum, Rijksuniversiteit, Faculteit der Geneeskunde, afd. Onderwijs en Onderzoek, Bloemsingel 1, 9713 BZ Groningen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties