Een kwalitatief onderzoek onder jongeren

De impact van sociale media op anorexia nervosa

Illustratie van een gezicht met allerlei schermen ervoor
Michael A. Harkhoe
Tim M. Offringa
Robert R.J.M. Vermeiren
Laura A. Nooteboom
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:D8110
Abstract

Samenvatting

Doel

Het beschrijven van de impact van sociale media op jongeren met ernstige anorexia nervosa.

Opzet

Kwalitatieve studie.

Methode

Elf jongeren met de diagnose ‘anorexia nervosa’ namen deel aan semigestructureerde interviews. Daarin werden ervaringen en meningen over de impact van sociale media op anorexia nervosa verzameld. Deze werden gecodeerd en geanalyseerd met behulp van thematische analyse.

Resultaten

Sociale media werden vaak gebruikt vanwege onbegrip van familie en vrienden over anorexia nervosa, of ter compensatie van sociale isolatie. Gemotiveerde jongeren ervoeren ‘recovery communities’ als behulpzaam tegen eenzaamheid en als een goede plek om motivatie te vinden voor herstel. Negatieve aspecten van sociale media waren idealisatie van ongezonde lichaamstypes, de competitie om de ziekste te zijn en de eenvoud waarmee ‘pro-ana-content’ online te vinden is en zichzelf kan opdringen.

Conclusie

Preventieve maatregelen, waaronder voorlichting over de gevaren van sociale media, kunnen jongeren met anorexia nervosa beschermen tegen de schadelijke effecten. Uitsluiting van sociale media kan leiden tot verdere sociale isolatie van de jongere.

Auteursinformatie

LUMC Curium, afd. Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Leiden: drs. M.A. Harkhoe, anios; drs. T.M. Offringa, aios kinder- en jeugdpsychiatrie; prof. dr. R.R.J.M. Vermeiren, kinder- en jeugdpsychiater; dr. L.A. Nooteboom, psycholoog

Contact M.A. Harkhoe (m.a.harkhoe@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

L. Dekker (pre-masterstudent geneeskunde, LUMC) droeg bij aan de afname en transcriptie van een aantal van de geïncludeerde interviews.

Auteur Belangenverstrengeling
Michael A. Harkhoe ICMJE-formulier
Tim M. Offringa ICMJE-formulier
Robert R.J.M. Vermeiren ICMJE-formulier
Laura A. Nooteboom ICMJE-formulier
Dit artikel wordt besproken in#36 Sociale media en anorexia
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Eveneens aan te bevelen:

De website van de landelijke ketenaanpak eetstoornissen (K-EET) : www.firsteetkit.nl 

Hier is door professionals en ervaringsdeskundige samen actuele informatie geplaatst voor zorgprofessionals, patienten en naasten. 

 

Ook kan via LinkedIn de groep 'Eetstoornissennetwerk' worden gevolgd voor updates over K-EET. 

 

Voor advies bij eetstoornissen onder jongeren en kinderen kan ook intercollegial advies worden gevraagd aan experts op het gebied, via de K-EETi advieslijn. 

Tim Offringa, aios psychiatrie LUMC Curium