De hypotone zuigeling: hoe slap is te slap?

Klinische praktijk
J.M. Kerstjens
A.P. Bos
J.F. van Gils
W.P.F. Fetter
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:889-91

Zie ook het artikel op bl. 908.

Dames en Heren,

Ieder jaar komen in ons land bijna 200.000 kinderen levend ter wereld. Ruim 30 van hen wordt thuis onder leiding van de huisarts of verloskundige geboren. Nog eens 30 wordt poliklinisch geboren, waarna de huisarts of de verloskundige zorg draagt voor de controle van het kind.1 De huisarts, maar ook de verloskundige heeft in deze periode een belangrijke functie wat betreft het vaststellen van eventuele afwijkingen bij het lichamelijk onderzoek. Hypotonie is een mogelijke bevinding.

Hypotonie kan onderdeel zijn van een makkelijk te herkennen symptomencomplex zoals het syndroom van Down. Soms is hypotonie echter onderdeel van een aandoening die niet herkenbaar is op het eerste gezicht, zoals eerder in dit tijdschrift is beschreven.23 Het beoordelen van de spierspanning en het onderkennen van hypotonie als symptoom van een onderliggende aandoening maakt tijdige verwijzing van de zuigeling en adequate…

Auteursinformatie

Sophia Ziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Postbus 10400, 8000 GK Zwolle.

Mw.J.M.Kerstjens, assistent-geneeskundige; A.P.Bos, J.F.van Gils en dr.W.P.F.Fetter, kinderartsen.

Contact A.P.Bos

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties