De herziene uniforme voorschriften voor inzenders van manuscripten naar biomedische tijdschriften

Opinie
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:2001-2

In 1979 hebben de redacties van toonaangevende tijdschriften in Engeland en de Verenigde Staten de voorschriften bekendgemaakt die zij voortaan gemeenschappelijk zouden laten gelden voor de hun aangeboden kopij, de ‘Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals’.1 Overeenkomstig de bedoelingen van de initiatiefnemers zijn de uniforme regels inmiddels door meer dan 300 belangrijke tijdschriften overgenomen, zodat het in feite internationale standaardregels zijn geworden. Sedert 1982 volgt ook dit tijdschrift deze zg. Vancouver-stijl.2

Het doel van de afspraken is tweeledig: auteurs kunnen hun volgens de voorschriften ingezonden kopij bij afwijzing voor publikatie zonder of met slechts enkele wijzigingen aanbieden aan een ander tijdschrift dat deze regels hanteert en alle auteurs en redacties kunnen op de hoogte zijn van deze gedragsregels en zich daaraan houden.

Onlangs is de derde versie van de voorschriften gepubliceerd.3 Doordat deze regels een uniform raamwerk vormen waarbinnen ruimte is voor tijdschriftredacties voor aanvullingen…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties