De Hervormde kerk te Aduard: de oudste ziekenzaal in Nederland

Perspectief
P.C. van der Heiden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:2541-6
Abstract

Inleiding

Ruim 800 jaar geleden, op 5 juni 1192, werd door monniken van de cisterciënzer abdij Klaarkamp in Friesland in het Groningse Aduard een klooster gesticht. In de loop van de volgende twee eeuwen zou deze stichting uitgroeien tot een van de grootste kloostercomplexen van Noordwest-Europa. Van dit enorme conglomeraat van gebouwen resteert momenteel nog slechts één gebouw, de huidige Hervormde kerk van het dorp Aduard. Oorspronkelijk was deze kerk, zoals uit het hiernavolgende zal blijken, een van de ziekenzalen van het klooster en als zodanig is het een zeer zeldzaam specimen van middeleeuwse medische utiliteitsbouw.

Door de verschijningsvorm en het gebruik als kerk sinds de Reductie in 1594 (de formele overgang van de rooms-katholieke naar de protestantse godsdienst in ons land), wordt het gebouw tegenwoordig dikwijls abusievelijk aangeduid als ‘abdijkerk’ (figuur 1). Deze benaming wekt verwarring, omdat de oorspronkelijke abdijkerk van het klooster, die qua grootte niet onderdeed…

Auteursinformatie

Mw.drs.P.C.van der Heiden, kunsthistoricus, Van Blankenburgstraat 9, 2517 XL 's-Gravenhage.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties