Een diagnostische uitdaging

De grote imitator neurosyfilis

Klinische praktijk
Joyce Hogebrug
Peter P. Koopmans
Iris van Oostrom
Arnt Schellekens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6033
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Neurosyfilis is een tertiaire vorm van syfilis en wordt veroorzaakt door de spirocheet Treponema pallidum. Tegenwoordig komen vaker meerdere manifestaties van neurosyfilis gelijktijdig voor, waardoor het diagnostisch proces bemoeilijkt wordt.

Casus

Een 45-jarige man presenteerde zich met een aanval van stotteren en krachtsverlies van zijn rechter lichaamshelft. Na diagnostiek werd gedacht aan een TIA en de man kreeg hiervoor behandeling. Pas maanden later, toen hij meer neurologische klachten kreeg, werd de diagnose ‘neurosyfilis’ gesteld, waarbij hij, ondanks behandeling met benzylpenicilline, ook nog psychiatrische symptomen ontwikkelde.

Conclusie

De beschreven patiënt had symptomen die pasten bij zowel meningovasculaire syfilis als gegeneraliseerde parese. Om tot de diagnose te komen was een gedetailleerde anamnese van belang (patiënt had eerder gonorroe gehad). Ook was een ogenschijnlijk onbetekenend detail – een verhoogde bezinkingssnelheid – een belangrijke hint.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, Nijmegen.

Afd. Psychiatrie: J. Hogebrug Bsc, coassistent; dr. I. van Oostrom, gezondheidszorgpsycholoog i.o. tot specialist/klinisch neuropsycholoog; dr. A. Schellekens, psychiater.

Afd. Algemene Interne Geneeskunde/sectie infectieziekten: dr. P.P. Koopmans, internist-infectioloog.

Contact J. Hogebrug Bsc (joycehogebrug@student.ru.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: formulieren met belangenverklaringen zijn beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A6033; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 5 juni 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Joyce Hogebrug ICMJE-formulier
Peter P. Koopmans ICMJE-formulier
Iris van Oostrom ICMJE-formulier
Arnt Schellekens ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties