De gezondheidszorg in model.

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1179

De gezondheidszorg in model. Ons complex zorgsysteem gemeten en gewogen. Onder redactie van D.Post en J.A.M.Vennix. 165 bl., fig., tabellen. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1992. ISBN 90-313-1412-9. Prijs: ingen. ƒ 79,-.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties