De gecombineerde toepassing van radiotherapie en chemotherapie bij de behandeling van solide maligne tumoren

Klinische praktijk
H. Bartelink
J.H.M. Schellens
M. Verheij
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:504-8
Abstract

Samenvatting

- In diverse klinische trials die in de afgelopen decennia zijn uitgevoerd, is aangetoond dat het gelijktijdig geven van radiotherapie en chemotherapie leidt tot een grotere kans op lokale controle bij diverse solide tumoren.

- In de meeste trials die een verbetering hebben laten zien, is cisplatine alleen of in combinatie met andere cytostatica toegevoegd aan radiotherapie. Deze toepassing heeft geleid tot een toename van de overlevingskansen bij patiënten met vergevorderde hoofd-hals-, long- en cervixtumoren.

- De interactie tussen radiotherapie en chemotherapie voor deze tumoren blijkt afhankelijk van de volgorde van de behandelingen te zijn, daar geen verbetering werd waargenomen indien chemotherapie vóór of na radiotherapie werd gegeven.

- Een belangrijk voordeel is tevens dat deze gecombineerde therapie vaker een structuursparende behandeling mogelijk maakt bij patiënten met bijvoorbeeld grote larynx- of anustumoren.

- Belangrijke verbeteringen worden verwacht van het ontwerpen en het benutten van nieuwe geneesmiddelen die de ‘pathways’ leidend tot celdood na bestraling beïnvloeden.

Auteursinformatie

Het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, Plesmanlaan 121, 1066 CX Amsterdam.

Afd. Radiotherapie: prof.dr.H.Bartelink en dr.M.Verheij, radiotherapeuten.

Afd. Medische Oncologie: prof.dr.J.H.M.Schellens, internist.

Contact prof.dr.H.Bartelink

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties