De erfelijkheid van obsessieve-compulsieve stoornissen
Open

Stand van zaken
04-11-2003
D.A.J.P. Denys en D.C. Cath
Aanvaard op 12-06-2003.
Gepubliceerd op 04-11-2003.
In print verschenen in week 44 2003.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:2166-9