De erfelijkheid van obsessieve-compulsieve stoornissen
Open

Stand van zaken
04-11-2003
D.A.J.P. Denys en D.C. Cath

- De obsessieve-compulsieve stoornis is een chronische psychiatrische aandoening, gekenmerkt door dwanggedachten (obsessies) en/of dwanghandelingen (compulsies).

- Een belangrijke beperking van genetisch onderzoek naar de dwangstoornis is dat de ziekte moeilijk precies is af te bakenen. Het aantal goede studies is gering en de onderzochte populaties zijn klein.

- Uit familie- en tweelingstudies komen aanwijzingen voor een genetische component voor het ontstaan van de obsessieve-compulsieve stoornis.

- Uit segregatieanalysen komt een mendeliaans dominant model van overerving naar voren. Hierbij spelen naast één gen met groot effect ook genen met kleinere effecten een rol.