De erfelijkheid van obsessieve-compulsieve stoornissen

Klinische praktijk
D.A.J.P. Denys
D.C. Cath
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:2166-9
Abstract

Samenvatting

- De obsessieve-compulsieve stoornis is een chronische psychiatrische aandoening, gekenmerkt door dwanggedachten (obsessies) en/of dwanghandelingen (compulsies).

- Een belangrijke beperking van genetisch onderzoek naar de dwangstoornis is dat de ziekte moeilijk precies is af te bakenen. Het aantal goede studies is gering en de onderzochte populaties zijn klein.

- Uit familie- en tweelingstudies komen aanwijzingen voor een genetische component voor het ontstaan van de obsessieve-compulsieve stoornis.

- Uit segregatieanalysen komt een mendeliaans dominant model van overerving naar voren. Hierbij spelen naast één gen met groot effect ook genen met kleinere effecten een rol.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen, afd. Psychiatrie, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Dr.D.A.J.P.Denys, psychiater.

VU Medisch Centrum, GGZ Buitenamstel en Vakgroep Psychiatrie, Amsterdam.

Mw.dr.D.C.Cath, psychiater.

Contact dr.D.A.J.P.Denys (d.a.j.p.denys@azu.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties