De eerste longtransplantatie in Nederland; één stap vooruit

Opinie
W.J. de Boer
J.M. Prop
A. Eijgelaar
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1437-8

Zie ook het artikel op bl. 1457.

Al enkele jaren bestaat bij verschillende ziekenhuizen in Nederland de wens longtransplantaties uit te voeren. Twee jaar geleden werden door de Academische Ziekenhuizen van Utrecht, Rotterdam en Groningen en door het St.Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein aanvragen in het kader van de ontwikkelingsgeneeskunde ingediend voor financiering van een haalbaarheidsonderzoek inzake longtransplantaties bij de door de minister van Onderwijs en Wetenschappen en de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur ingestelde Commissie Ontwikkelingsgeneeskunde van de Ziekenfondsraad. Deze aanvragen werden indertijd afgewezen; geadviseerd werd eerst de ontwikkeling van longtransplantaties in het buitenland af te wachten. Tegelijkertijd waren er wel patiënten aanwezig die in principe voor longtransplantatie in aanmerking kwamen. Deze werden naar buitenlandse centra verwezen, waar inmiddels enkele van hen een transplantatie ondergingen.

De Nederlandse ziekenhuizen legden zo via de verwijzing van patiënten goede contacten met transplantatiecentra in Londen, Cambridge, Newcastle upon Tyne en Hannover. Deze contacten…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Thoraxchirurgie, Oostersingel 59, 9713 EZ Groningen.

W.J.de Boer en prof.dr.A.Eijgelaar, cardiopulmonaal chirurgen; dr.Jm.Prop.

Contact W.J.de Boer

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties