De eerste dubbelzijdige handtransplantatie in Nederland

Resultaten na 1 jaar
Casuïstiek
08-04-2021
Steven E.R. Hovius, Anne Sophie Kruit en Dietmar J.O. Ulrich

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Plastische, Reconstructieve en Handchirurgie, Nijmegen: prof.dr. S.E.R. Hovius, plastisch en reconstructief chirurg (tevens: Xpert Clinics, hand- en polschirurgie, Nederland); drs. A.S. Kruit, aios plastische en reconstructieve chirurgie; prof.dr. D.J.O. Ulrich, plastisch en reconstructief chirurg

Contact: A.S. Kruit (annesophie.kruit@radboudumc.nl)

 

Verantwoording

Bij het tot stand brengen of uitvoeren van de procedure waren in het Radboudumc naast de transplantatiecoördinatoren medewerkers betrokken van de volgende afdelingen: Plastische en Reconstructieve Chirurgie, Interne Geneeskunde-Nefrologie, Laboratorium Medische Immunologie, operatiekamers, Revalidatie, Juridische dienst, Medische Psychologie, Medische Ethiek, PR en voorlichting, snijzaal en Raad van Bestuur. Buiten het Radboudumc waren hierbij betrokken: Revalidatiecentrum Rijndam, meewerkende Intensive Care Units in Nederland, de Nederlandse Transplantatie Stichting en het ministerie van VWS.

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Steven E.R. HoviusICMJE-formulier
Anne Sophie KruitICMJE-formulier
Dietmar J.O. UlrichICMJE-formulier