De dood is in de pot, man Gods!

Media
J.P. Nater
J.A. Stoop
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:2628

J.P.Nater, De dood is in de pot, man Gods! Ziekte en genezing in de Bijbel. 96 bl., fig. Erasmus Publishing, Rotterdam 1994. ISBN 90-5235-066-3. Prijs: ingen. ƒ 35,-.

Is het de religieuze verlegenheid van onze tijd die de belangstelling zo doet toenemen voor wat uit vroeger tijden aan ons overgeleverd wordt…

Ook interessant

Reacties