De dokter en zijn zonden
Open

Dokter, waarom doet u dat nou?
Recht
22-12-2010
W.G. (Trudeke) Sillevis Smitt en J.H. (Henk) Sillevis Smitt

Auteursinformatie

Mr. W.G. Sillevis Smitt, freelance journalist, Alkmaar.

Academisch Medisch Centrum, afd. Dermatovenereologie, Amsterdam.

Dr. J.H. Sillevis Smitt, dermatoloog.

Contactpersoon: dr. J.H. Sillevis Smitt (j.h.sillevissmitt@amc.uva.nl).

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financi√ęle ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 20 oktober 2010