De dokter en de diagnose-verzamelaar
Open

Commentaar
03-04-2015
Geert-Jan Geersing

Elders in dit tijdschrift geven Molhoek en collega’s een heldere opsomming van de differentiaaldiagnose van een lymfocytose.1 Het artikel deed mij teruggaan naar mijn eerste colleges geneeskunde. Waarschijnlijk zullen velen van u zich nog herinneren hoe de wondere wereld van de fysiologie en pathologie werd geopenbaard door onze leermeesters. Vol verbazing luisterden mijn aanstaande collega’s en ikzelf, ons realiserend dat ook wij nu officieel waren toegetreden tot het artsengilde.

We wilden ziektes begrijpen, en zodra we die hadden begrepen ook bij patiënten kunnen diagnosticeren. Zo vormt zich bij elke dokter een verzamelboek van diagnoses; belangrijk, omdat het dagelijks – vaak impliciet – gebruikt wordt om ziekten bij nieuwe patiënten sneller te herkennen. Zoals bij elke verzameling wil de verzamelaar – in dit geval de dokter – wel elke diagnose zo precies mogelijk classificeren en voorzien van informatie; resultaten van beeldvorming, laboratoriumbevindingen, kweekuitslagen, et cetera.

Deze verzamelwoede – die ik zelf soms ook niet kan ...