De diagnostiek van vitamine-B12-deficiëntie herzien
Open

Richtlijnen
16-12-2005
W.J. Wiersinga, S.E.J.A. de Rooij, J.G.M. Huijmans, J.C. Fischer en J.B.L. Hoekstra
Aanvaard op 27-07-2005.
Gepubliceerd op 16-12-2005.
In print verschenen in week 50 2005.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2789-94