De correspondentie tussen Winkler en Von Monakow. 1. Persoonlijke aangelegenheden en visies

Perspectief
P.J. Koehler
C. Jagella
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:2469-73
Abstract

Samenvatting

Cornelis Winkler (1855-1941) en Constantin von Monakow (1853-1930) worden in Nederland, respectievelijk Zwitserland, beschouwd als pioniers in de neurologie. Winkler was vanaf 1893 de eerste hoogleraar Psychiatrie en Neurologie in Utrecht, Von Monakow vanaf 1894 de eerste hoogleraar Neurologie in Zürich. Zij ontmoetten elkaar voor het eerst in Amsterdam in 1907. Sindsdien volgden nog vele ontmoetingen en hebben zij met elkaar gecorrespondeerd. De brieven (1908-1927) van Winkler aan Von Monakow worden in Zürich (Medizinhistorisches Institut) bewaard en vormen de voornaamste bron voor twee artikelen. In dit eerste artikel worden persoonlijke aangelegenheden en visies besproken: de vriendschappelijke relatie, de ervaringen tijdens de Eerste Wereldoorlog, de persoonlijke strijd met betrekking tot de emancipatie van de neurologie in het begin van de 19e eeuw, Von Monakows manuscript van Vita Mea en tenslotte Von Monakows opvolging.

Auteursinformatie

Atrium Medisch Centrum, afd. Neurologie, Postbus 4446, 6401 CX Heerlen.

Dr.P.J.Koehler, neuroloog.

Universiteit van Zürich, Medizinhistorisches Institut, Zürich.

C.Jagella, arts.

Contact dr.P.J.Koehler (pkoehler@knmg.nl)

Ook interessant

Reacties