De complexiteit van dokteren voor kwetsbare ouderen

Opinie
Marcel G.M. Olde Rikkert
Jacobijn Gussekloo
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8710
Abstract

In de serie Oud,(g)een probleem? publiceren we het komend jaar een groot aantal artikelen over complexe zorg voor ouderen. De serie is deels gebaseerd op uitkomsten van het onderzoeksprogramma Nationaal Programma Ouderen. Jacobijn Gussekloo, hoogleraar huisartsgeneeskunde in het LUMC, en Marcel Olde Rikkert, hoogleraar geriatrie in het Radboudmc , vormen de gastredactie.

De medische zorg voor patiënten wordt complexer naarmate zij meer chronische aandoeningen tegelijk hebben, kwetsbaarder worden voor acute bijkomende ziekten en complicaties, en verschillende behandeldoelen hebben.1 Dit zijn 3 essentiële kenmerken van oudere patiënten. Hierbij is hun leeftijd op zich geen complicerende factor.

Voor zorgprofessionals wordt de medische zorgverlening aan ouderen nog complexer, omdat oudere patiënten vaak niet aan de relevante interventiestudies hebben meegedaan en er dus meestal geen passend bewijs voor de effectiviteit van deze interventies bij ouderen beschikbaar is. Wanneer behandelingen wel bewezen effectief zijn, zijn ze meestal multidisciplinair en samengesteld uit meerdere componenten, zoals de effectieve interventies voor val-preventie.2,3 Ook dat maakt implementatie van bewezen effectieve interventies voor kwetsbare ouderen lastig. Bovendien dient de behandelende dokter niet alleen rekening te houden met de medische aspecten, maar ook met zorg, welzijn en wonen, omdat de kwetsbare oudere patiënt vooral aan een integrale benadering meerwaarde ontleent.4,5

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Geriatrie, Nijmegen.

Prof.dr. M.G.M. Olde Rikkert, geriater.

LUMC, afd. Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, Leiden.

Prof.dr. J. Gussekloo, huisarts.

Contact prof.dr. M.G.M. Olde Rikkert (Marcel.OldeRikkert@Radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Marcel G.M. Olde Rikkert ICMJE-formulier
Jacobijn Gussekloo ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties