De chirurgische behandeling van massale longembolie

Onderzoek
Muskens, P.L.A.M., Schaar, P.J. van der en Dijk, L.M. van
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1969;113:2081-7