De bloedveiligheid in Nederland

Preventie van infecties die via bloed kunnen worden overgedragen
Stand van zaken
27-01-2020
Fikreta Danovic, Ryanne W. Lieshout-Krikke, M.W.W. (Rianne) Koopman en Marian G.J. van Kraaij
Aanvaard op 03-10-2019.
Gepubliceerd op 27-01-2020.
In print verschenen in week 5 2020.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4060