De Björk-Shiley-hartklep

Opinie
Yolanda van der Graaf
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A9977

Implantaten kunnen met de beste bedoelingen worden ontworpen, maar de toepassing bij patiënten pakt in de praktijk niet altijd even goed uit. In de special ‘Implantaten’ van het NTvG besteden we in drie vignetten aandacht aan implantaten die na hun introductie op de markt euvels bleken te vertonen. Uit de ervaringen met deze implantaten zijn harde lessen geleerd. Dit vignet over een hartklepprothese is de eerste van de drie.

Welk implantaat en wanneer op de markt?

De convex-concave Björk-Shiley-hartklep werd in 1979 op de markt gebracht. Eerst kwam de zogenoemde 60°-klep op de markt en later de 70°-klep. Bij de laatste was de uitstroomopening groter. Wereldwijd werden er 86.000 kleppen geïmplanteerd, waarvan circa 2500 in Nederland.

Wat was het euvel?

Van de convex-concave Björk-Shiley-hartklep was al in de testfase (1978) bij de fabrikant Shiley bekend dat de uitstroombeugel kon breken (figuur).1 Toch kwam de klep in 1979 op de…

Auteursinformatie

UMC Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Utrecht.

Prof.dr. Y. van der Graaf, klinisch epidemioloog en hoofdredacteur NTvG (y.vandergraaf@ntvg.nl).

Contact (y.vandergraaf@ntvg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Yolanda van der Graaf ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties