Breuken in de uitstroombeugel van geëxplanteerde hartklepprothesen van Björk-Shiley

Onderzoek
M. Kallewaard
B.A.J.M. de Mol
R.B. Mclellan
L.A. van Herwerden
J.J. Defauw
Y. van der Graaf
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:469-73
Abstract

Samenvatting

Doel

Vaststellen of er breuken zijn in geëxplanteerde hartklepprothesen van het type Björk-Shiley-convex-concaaf (BScc).

Opzet

Inventariserend onderzoek.

Plaats

Nederland.

Methode

In het kader van een eis tot schadevergoeding werden 24 electief geëxplanteerde BScc-kleppen van 22 patiënten microscopisch onderzocht. Alle patiënten overleefden de heroperatie. Vóór de operatie waren er geen tekenen van breuk. Van 20 prothesen waren er produktiegegevens.

Resultaten

Van de 24 hartklepprothesen hadden er 7 (29; 95-betrouwbaarheidsinterval: 13-52) een breuk van een van de pootjes van de kleine uitstroombeugel; 2 andere hartklepprothesen vertoonden kenmerken van metaalmoeheid. Van de 8 hartklepprothesen met een openingshoek van 60° (beide aortaklepprothesen) vertoonden er 2 een breuk. Er was een verband tussen de prothesen met een breuk en een bepaalde lasser van de firma.

Conclusie

Deze bevindingen rechtvaardigen heroverweging van de bestaande risicoschattingen en aanbevelingen ten aanzien van klepvervanging. Het is denkbaar dat op basis van de produktiegegevens een betere inschatting van het breukrisico kan worden gemaakt.

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit, faculteit Geneeskunde, afd. Epidemiologie, Utrecht.

Mw.M.Kallewaard, epidemioloog in opleiding; mw.dr.Y.van der Graaf, arts-epidemioloog.

Academisch Medisch Centrum, afd. Cardiopulmonale Chirurgie, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Rice University, Department of Material Sciences, Houston.

Prof.dr.R.B.McLellan, hoogleraar materiaalkunde.

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, afd. Cardiopulmonale Chirurgie, Rotterdam.

Dr.L.A.van Herwerden, cardiopulmonaal chirurg.

St. Antonius Ziekenhuis, afd. Cardiopulmonale Chirurgie, Nieuwegein.

J.J.Defauw, cardiopulmonaal chirurg.

Contact Prof.dr.mr.dr.B.A.J.M.de Mol, cardiopulmonaal chirurg

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties