Kosteneffectiviteit bekkenbodemreconstructie met biologische mat

De BIOPEX-studie

Onderzoek
Gijsbert D. Musters
Harm J.T. Rutten
Willem. A. Bemelman
Pieter J. Tanis
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5999

Dit artikel besteedt aandacht aan recent gestart klinisch multicentrisch onderzoek in Nederland.

Achtergrond en het waarom van de studie

Een conventionele abdominoperineale resectie (APR) voor rectumcarcinoom geeft een relatief hoge kans op een lokaal recidief.1,2 Om een radicale resectie te verkrijgen van tumoren distaal in het rectum, waar geen of geringe bekleding met mesorectaal vet aanwezig is, kan het nodig zijn de tumor en de M. levator ani en bloc te verwijderen. Dit wordt de extralevatoire abdominoperineale resectie (eAPR) genoemd. De eAPR wordt steeds vaker toegepast; het aantal positieve resectiemarges en tumorperforaties zijn hierdoor gedaald.3

Neo-adjuvante radiotherapie of chemoradiotherapie, wat bijna routinematig wordt toegepast, leidt tot veel problemen in de perineale wondgenezing na eAPR.4,5 Deze wondproblemen vereisen vaak maandenlange wondverzorging en soms re-operaties. Ook kan een perineale hernia ontstaan. Sluiting van de perineale hernia met een spierlap is een goede oplossing, maar heeft enkele nadelen, onder andere…

Auteursinformatie

*Namens de overige deelnemers van deze studie, die aan het eind van dit artikel vermeld staan.

Academisch Medisch Centrum, afd. Chirurgie, Amsterdam.

Drs. G.D. Musters, arts-onderzoeker; prof. dr. W.A. Bemelman en dr. P.J. Tanis, chirurgen.

Catharina ziekenhuis, afd. Chirurgie Eindhoven.

Dr. H. J.T. Rutten, chirurg.

Contact drs. G.D. Musters (G.D.Musters@amc.nl)

Verantwoording

Naast de auteurs nemen de volgende chirurgen deel aan de BIOPEX-studie: R.J.I. Bosker (Deventer ziekenhuis, Deventer), J.W.A. Burger (Erasmus Medisch Centrum\Daniel den Hoed, Rotterdam), P. van Duijvendijk (Gelre ziekenhuis, Apeldoorn), B. van Etten (Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen), A.A.W. van Geloven (Tergooiziekenhuizen, Hilversum), E.J.R. de Graaf (IJsselland ziekenhuis, Capelle aan de IJssel), C. Hoff (Medisch Centrum Leeuwarden, Leeuwarden), J.W.A. Leijtens (Laurentius ziekenhuis, Roermond), R.J.C.L.M. Vuylsteke (Kennemer gasthuis, Haarlem) en J.H.W. de Wilt (Radboud Universiteit, Nijmegen).
Belangenconflict en financiële ondersteuning: formulieren met belangenverklaringen van de auteurs zijn beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A5999; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 16 januari 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Gijsbert D. Musters ICMJE-formulier
Harm J.T. Rutten ICMJE-formulier
Willem. A. Bemelman ICMJE-formulier
Pieter J. Tanis ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties