De biologisch oplosbare coronaire stent

Klinische praktijk
Mariëlla E.C.J. Hassell
Tim P. van de Hoef
Peter Damman
Ronak Delewi
Patrick W. Serruys
Jan J. Piek
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4994
Abstract

Samenvatting

Het routinematige plaatsen van permanente metalen stents heeft geleid tot een verbetering van lange- en kortetermijneffecten van percutane coronaire interventie. Behandeling met de nieuwste generatie medicijnafgevende stents resulteert in een laag risico op re-stenose. Het antiproliferatieve medicijn dat deze stents afgeven, belemmert echter dat de stent bekleed raakt met endotheel. Hierdoor bestaat er een hoger risico op blootliggende stentdelen, die op hun beurt een hoger risico geven op stenttrombose. Er zijn aanwijzingen dat vaatwandondersteuning door een stent slechts tijdelijk noodzakelijk is. De permanente metalen stent zou dus op de lange termijn overbodig kunnen worden. Een biologisch oplosbare stent, ofwel het Bioresorbeerbare Vasculaire Scaffoldsysteem (BVS), die is gemaakt van zogenoemd ‘polymelkzuur’ en in 18-24 maanden volledig wordt geresorbeerd, is een nieuw alternatief. Men verwacht dat hiermee het risico op laat optredende stenttrombose verdwijnt. Theoretisch heeft de oplosbare stent ook een aanzienlijk voordeel voor patiënten die in de toekomst waarschijnlijk nogmaals een coronaire interventie moeten ondergaan. Bij deze patiënten kunnen metalen stents een belangrijke beperkende factor zijn.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Cardiologie, Amsterdam.

Drs. M.E.C.J. Hassell, arts-onderzoeker; drs. T.P. van de Hoef, arts-onderzoeker; drs. P. Damman, aios cardiologie; drs. R. Delewi, aios cardiologie; prof.dr. J.J. Piek, cardioloog.

Erasmus Medisch Centrum, Thorax Centrum, Rotterdam.

Prof.dr. P.W. Serruys, cardioloog.

Contact prof.dr. J.J. Piek (j.j.piek@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: P.W. Serruys en J.J. Piek ontvingen een financiële vergoeding van Abbott Vascular International voor adviseringswerk.
Aanvaard op 10 juli 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Mariëlla E.C.J. Hassell ICMJE-formulier
Tim P. van de Hoef ICMJE-formulier
Peter Damman ICMJE-formulier
Ronak Delewi ICMJE-formulier
Patrick W. Serruys ICMJE-formulier
Jan J. Piek ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties