De betekenis van klinische trials voor de dagelijkse praktijk

Opinie
L. Offerhaus
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:2107-9

Inleiding

Sinds kort vraagt het Britse Drug and Therapeutics Bulletin aandacht voor publikaties in vooraanstaande medische tijdschriften die het therapeutisch handelen in de dagelijkse praktijk fundamenteel zouden kunnen veranderen: ‘Papers to change practice’.1 De vraag is of dat ook werkelijk gebeurt. De weg van het vergelijkend onderzoek naar het toepassen van een methode of het gebruiken van een geneesmiddel in de praktijk is lang en ligt vol voetangels en klemmen. Negatieve resultaten worden zelden of nooit gepubliceerd en soms met opzet achtergehouden;2-4 als ze al gepubliceerd worden, is de nieuwswaarde gering.5 Ook in de medische pers bestaat de neiging om slechts de gegevens aan te halen die binnen het betoog van de schrijver passen.6 Onderzoek dat slechts een herhaling oplevert van bekende gegevens geraakt in vergetelheid.7 Hoe groter het effect van een behandeling is, hoe kleiner van opzet de trial kan zijn. De atoomfysicus Rutherford…

Auteursinformatie

Dr.L.Offerhaus, internist, Postbus 119, 2280 AC Rijswijk.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties