De betekenis van humaan papilloma-virus bij huidkanker

Nieuws
J.J.E. van Everdingen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1382

Het humane papilloma-virus (HPV) heeft een grote affiniteit voor plaveiselcelepitheel. Een infectie leidt tot verrukeuze afwijkingen (wratten). Voorts lijkt HPV een belangrijke rol te spelen in de pathogenese van cervixcarcinoom. Ook bij andere vormen van kanker is aan HPV wel etiologische betekenis toegekend. Zo hebben immuungecompromitteerde patiënten, bijvoorbeeld patiënten die…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties