De betekenis van een te hoge cobalamineconcentratie in het bloed

Klinische praktijk
A.A.M. Ermens
L.Th. Vlasveld
J.A. van Marion-Kievit
C.J.P.A. Lensen
J. Lindemans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:459-64
Abstract

Samenvatting

- Een verhoging van de cobalamineconcentratie in serum kan een teken zijn van een ernstige, soms zelfs levensbedreigende aandoening.

- Ziektebeelden zoals chronische myeloïde leukemie, acute promyelocytenleukemie, polycythaemia vera en het hypereosinofiel syndroom gaan vaak gepaard met een sterke stijging van de cobalamineconcentratie in het bloed. Bij polycythaemia vera en het hypereosinofiel syndroom wordt een verhoogde concentratie van cobalamine gebruikt als diagnostisch criterium.

- Bij hematologische aandoeningen is een verhoogde productie van haptocorrine meestal de oorzaak van de waargenomen cobalaminestijgingen.

- Ook wordt bij verschillende leveraandoeningen, zoals acute hepatitis, levercirrose, het hepatocellulair carcinoom en levermetastasen, een toename van het cobalamine waargenomen.

- Bij leveraandoeningen worden cobalaminestijgingen meestal veroorzaakt door een uitstorting van cobalamine in de circulatie ten gevolge van levercelverval en/of door een verminderde klaring van circulerend cobalamine door de aangedane lever.

- Leveraandoeningen zijn geen indicatie voor het bepalen van de serumcobalamineconcentratie.

- Een toevallig waargenomen verhoging van de serumcobalamineconcentratie is wel reden voor verder onderzoek.

Auteursinformatie

Amphia Ziekenhuis, Klinisch-Chemisch en Hematologisch Laboratorium, locatie Langendijk, Langendijk 75, 4819 EV Breda.

Dr.ir.A.A.M.Ermens, klinisch chemicus.

Diaconessenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Eindhoven.

Dr.L.Th.Vlasveld en mw.J.A.van Marion-Kievit, internisten; mw. C.J.P.A.Lensen, assistent-geneeskundige.

Medisch Centrum Erasmus, Centraal Klinisch-Chemisch Laboratorium, Rotterdam.

Dr.J.Lindemans, klinisch chemicus.

Contact dr.ir.A.A.M.Ermens

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties