De betekenis van de ijzerconcentratie in de lever voor de behandeling van chronische hepatitis C
Open

In het kort
30-09-1995
G. de Jong

Hepatitis C-virus (HCV) bezorgt een aanzienlijk percentage van geïnfecteerden een chronische hepatitis, met aanzienlijk risico van progressie naar levercirrose, leverfalen en (of) hepatocellulair carcinoom. Behandeling met interferon alfa geeft bij 70-80 van de patiënten geen blijvende respons, reden waarom op diverse fronten getracht wordt de behandeling te optimaliseren. In 1994 ...