De beteekenis van de galzure zouten voor de opslorping van vetzuren

Onderzoek
Ringer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1929;73:1856-7