Beteekenis der galzure zouten voor de vetopslorping

Onderzoek
Ringer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1931;75:1949-50