De benadering van het kind met chronische buikpijn

Opinie
L.A.A. Kollée
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1256-8
Abstract

Zie ook de artikelen op bl. 1249, 1258, 1264 en 1267.

Chronische buikpijn is bij kinderen een veelvoorkomend symptoom, meer bij meisjes dan bij jongens.1 2 Bij één op de vijf patiënten belemmert de buikpijn de dagelijkse activiteiten, met schoolverzuim en sociale isolatie tot gevolg. Chronische buikpijn is meestal psychosomatisch, maar kan ook worden veroorzaakt door een veelheid van somatische problemen. Wij noemen hier slechts lactose-intolerantie, obstipatie, gastro-oesofageale reflux en – zeldzamer – coeliakie, ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, hydronefrose, maligniteit, nefritis en ovariumcyste.

Het vinden van de oorzaak van chronische buikpijn is dikwijls een moeizaam proces en in de meerderheid van de gevallen worden bij verder medisch onderzoek geen afwijkingen gevonden en wordt de aandoening als ‘functioneel’ gekenmerkt. Dat dit bij zowel patiënt als arts tot frustraties kan leiden, is duidelijk en wordt sprekend geïllustreerd in de klinische les van Van der Hoeven en Buitelaar…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, Universitair Kinderziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Contact Prof.dr.L.A.A.Kollée, kinderarts (l.kollee@cukz.umcn.nl)

Ook interessant

Reacties