De behandeling van het juveniele angiofibroom van de neus-keelholte

Onderzoek
Kwik, S.S.H. en Bottema, T.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1976;120:553-7