De behandeling van een adderbeet bij kinderen

Klinische praktijk
G. Visser
R.M. van Elburg
A.E. Toet
W.H.J. van Luijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:569-71

Ten aanzien van behandeling van een adderbeet is de spaarzame literatuur controversieel. Meestal betreft het casuïstische mededelingen waarbij het advies ten aanzien van de therapie sterk varieert. Het laatste verslag in dit tijdschrift betrof een casuïstische mededeling over een volwassen man.1

Tussen 1985 en 1990 werd het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) 21 keer benaderd voor informatie naar aanleiding van een adderbeet bij de mens. In 5 gevallen betrof het een kind jonger dan 14 jaar (tabel). Kinderen vormen volgens de literatuur een groep met een vergroot risico bij adderbeet: reacties zijn bij hen vaak ernstiger dan bij volwassenen, hoewel de morbiditeit op langere termijn minder groot lijkt te zijn.2-4

Aan de hand van een ziektegeschiedenis zal worden ingegaan op diagnostiek en behandeling van de adderbeet.

Ziektegeschiedenis

Een 12-jarige, gezonde jongen werd bij een poging om een adder op te…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Kinderkliniek, Groningen.

Mw. G. Visser en R . M.van Elburg, assistent-geneeskundigen; mw.W.H.J.van Luijk, kinderarts.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, Bilthoven.

A.E.Toet, internist.

Contact mw.G.Visser, Martiniziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Van Swietenlaan 4, 9728 NZ Groningen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties