De behandeling van braken veroorzaakt door toediening van cytostatica

Klinische praktijk
R. de Wit
C.H.N. Veenhof
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:1475-9

Zie ook het artikel op bl. 1479.

Moderne agressieve chemotherapeutische middelen zoals doxorubicine (Adriamycine) en cisplatine leiden veelvuldig tot hevige misselijkheid en ernstig en langdurig braken. Het braken is hardnekkig en medicamenteus niet gemakkelijk te behandelen. Baggerman gaf in dit tijdschrift in 1982 een overzicht van de middelen die tot de tachtiger jaren gebruikt werden en in meer of mindere mate werkzaam waren.1

Het is goeddeels onbekend op welke manier antihistaminica, fenothiazinen en cannabinoïden op het braakcentrum en de chemoreceptor-triggerzone in de medulla oblongata werkzaam zijn. Waarschijnlijk speelt dopaminereceptor-antagonisme een belangrijke rol.2 Metoclopramide blokkeert dopaminereceptoren, daarnaast heeft dit middel door cholinerge werking een directe invloed op de tractus digestivus.34

Met de komst van de nieuwere chemotherapeutische kuren kwam tevens vraag naar betere anti-emetische behandeling. Sinds het begin van dit decennium zijn diverse onderzoekingen gepubliceerd, waaruit bleek dat metoclopramide in hogere doseringen werkzamer was dan de tot…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Klinische Oncologie, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

R.de Wit, assistent-geneeskundige; dr.C.H.N.Veenhof, internist.

Contact R.de Wit

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties