De balans

Opinie
Yolanda van der Graaf
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:B1456

artikel

In 2018 ga ik proberen nog meer tijd te besteden aan zaken die er echt toe doen. Dat betekent in ieder geval weinig tot geen aandacht voor het gesprek van de dag.

Ik ben vast niet de enige die zich ergert aan het gehype van kleine, onbelangrijke dingen, want waarom zou je anders gaan uitzoeken hoe waarheidsgetrouw persberichten zijn (D1936)? Wie is hier nu eigenlijk de schuldige? Ook de wetenschapper zelf zo blijkt. Natuurlijk proberen raden van bestuur (lees: afdelingen Communicatie) hun waar aan te prijzen, maar er gebeurt echt niets als je een reëel persbericht maakt. Je scoort weliswaar wat minder op ‘mediaoptredens’, maar daar liggen alleen de telduiveltjes van de universiteiten van wakker. Het is toch vreemd hoe slecht onze zorg in de media wordt voorgesteld, terwijl de mensen die zorg gebruiken juist veel vertrouwen in hun dokters hebben.

Waarom moeten bijvoorbeeld de redelijk onbetrouwbare cijfers over de vermijdbare sterfte in ziekenhuizen zo opgeklopt worden en doet men net alsof die toenemen? Omdat we anders weleens onze twijfels kunnen hebben bij de niet-bewezen interventies van de kwaliteitsindustrie? We hebben min of meer de beste zorg van de hele wereld en ons grootste gevaar is medicalisering en overbehandeling. Jammer dat goede rapporten van de Gezondheidsraad, zoals ‘Maat houden bij medisch handelen’ (https://tinyurl.com/Maathouden), zo weinig publiciteit krijgen.

Waarom moeten we het doen met de ronkende communicatiemachines van de Hersenstichting (‘Een kwart van de Nederlanders heeft een hersenbeschadiging’) en de Hartstichting (‘We weten nog steeds niet hoe we hartinfarcten moeten voorkomen’)? Wat is hier gebeurd? Zou de Hartstichting zelf wel eens haar cijferboekje hebben bestudeerd (https://tinyurl.com/cijferboek)? Ook ons grootste kankerfonds mag zich wel eens in de cijfers verdiepen. Dat had in 2016 140 miljoen euro te verspijkeren en daarvan ging slechts 3,8 miljoen naar de preventie van roken – doodsoorzaak nr. 1. Woorden schieten tekort. Zou er niemand meer naar je luisteren als je gewoon eerlijk vertelt hoe het zit?

Wat u van ons kunt verwachten in 2018 is een goede balans tussen de goede en negatieve kanten van de geneeskunde. We gaan door met achtergrondverhalen, waarin we niet onze opinie verkondigen, maar onderwerpen die veel dokters aangaan van verschillende kanten belichten. Onze eerdere artikelen over biobanken, Deltaplan Dementie, mythes over orgaandonatie en de prijs van pillen zijn misschien niet door iedereen juichend ontvangen, maar ze onderscheiden zich wel van al die andere publicaties omdat ze gespeend zijn van belangen. We verspreiden immers kennis, onafhankelijk van belangen.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties