De anonimiteit van de donor bij kunstmatige inseminatie met donorsperma in historisch perspectief

Opinie
J. Kremer
H.J.J. Leenen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1476-8

Voor zover bekend vond kunstmatige inseminatie met sperma van een aan het betreffende echtpaar onbekende donor (KID) in Nederland voor het eerst plaats in 1948 (L.H.Levie, schriftelijke mededeling, 1991). Tot de jaren zeventig waren er maar weinig artsen die bereid waren deze handeling te verrichten. De reden daarvan was dat KID in die tijd, evenals hulp bij geboortenregeling en het verrichten van sterilisatie zonder medische noodzaak, strijdig werd geacht met de medische ethiek. Ondanks het kleine aantal artsen dat bereid was KID te verrichten en het eveneens kleine aantal echtparen dat in die jaren het ouderschap door KID verkreeg, was het verzet tegen KID groot. Ontwrichting van huwelijk en gezin, vooral door psychische decompensatie van de man en gewetensconflicten van de vrouw, zouden het gevolg zijn.1 Ook werden door sommigen nogal geforceerde redeneringen opgezet als zou KID overspel zijn en zou leiden tot verduistering van staat.

Na 1970 kwam…

Auteursinformatie

Prof.dr.J.Kremer, gynaecoloog, Parklaan 16, 9724 AN Groningen.

Prof. dr.H.J.J.Leenen, Amsterdam.

Contact prof. dr.J.Kremer

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties