Ervaringen en praktische handvatten

De Anabolenpoli

Perspectief
W. (Pim) de Ronde
Lisa Jacobs
Diederik L. Smit
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5715
Abstract

Iedereen heeft in beginsel recht op hulp, ook als hij verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn ziekte. Dit principe geldt ook voor gebruikers van anabole steroïden. Omdat zij weerstand ervaren bij het vragen van hulp aan zorgprofessionals, werd 10 jaar geleden een speciaal spreekuur geopend. Welke lessen kunnen we hieruit leren? En hoe ga je om met de hulpvragen van gebruikers?

Samenvatting

In Nederland gebruiken naar schatting 20.000 mannen anabole steroïden. De confrontatie met een patiënt die anabole steroïden gebruikt kan emoties en vragen oproepen. Veel artsen voelen daarbij weerstand en afwijzing. Ons advies is om gebruikers van anabole steroïden niet op voorhand te veroordelen, maar om het gesprek aan te gaan over de drijfveren en de inschatting van de risico’s. Daarbij moet u rekening houden met uw eigen aannames en oordelen over dit onderwerp. Mogelijke onderliggende psychopathologische stoornissen moeten worden onderkend en behandeld, mits de gebruiker daarvoor openstaat. Wij adviseren om geen anabole steroïden voor te schrijven zonder medische indicatie. Ook zien wij geen reden om routinematig controles van de gezondheid uit te voeren tijdens het gebruik van anabole steroïden zolang niet vaststaat dat hiermee gezondheidsschade kan worden voorkomen. Als de gebruiker zich meldt met gezondheidsproblemen moet dat als ingang gebruikt worden om het gesprek te openen of heropenen over de voor- en nadelen van het gebruik. Schadelijke effecten van het gebruik van anabole steroïden moeten behandeld worden volgens de geldende richtlijnen.

Auteursinformatie

Spaarne Gasthuis, afd. Interne Geneeskunde, Haarlem: dr. W. de Ronde, internist-endocrinoloog; drs. L. Jacobs, aios interne geneeskunde. Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Tilburg: drs. D.L. Smit, internist-endocrinoloog.

Contact W. de Ronde (w.de.ronde@spaarnegasthuis.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
W. (Pim) de Ronde ICMJE-formulier
Lisa Jacobs ICMJE-formulier
Diederik L. Smit ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde

Ook interessant

Reacties