De Amsterdamse Internistenschool (1828-2008)

Media
A.J. Dunning
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A434

Onder redactie van de medisch historicus Van Lieberg zijn de 16 oraties van de hoogleraren Interne Geneeskunde over een periode van 180 jaar gebundeld en voorzien van korte biografieën, portretten en citaten. In de inleiding ziet Wieling in deze 16 internisten een school vertegenwoordigd, die gericht is op onderzoek aan…

Ook interessant

Reacties