De aanwezigheid van een delirium voorspelt de kans op overlijden na ziekenhuisopname

Onderzoek
S.E.J.A. de Rooij
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1513

Het delirium is een veelvoorkomende ziektepresentatie bij vooral kwetsbare oudere patiënten en is meestal een uiting van een diffuse metabole ontregeling van de hersenen ten gevolge van onderliggend somatisch lijden. Bij ruim 10-30 van alle acuut in een ziekenhuis opgenomen ouderen blijkt bij of tijdens opname een delirium te bestaan…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties