De aanhoudend vegeterende toestand

Klinische praktijk
D. Pranger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:388-92

Zie ook de artikelen op bl. 385 en 395.

In 1972 stelden Jennet en Plum voor de term ‘persistent vegetative state’ te gebruiken voor alle patiënten bij wie na het ontwaken uit een coma het actieve bewustzijn duurzaam ontbreekt. Zij wilden hiermee een aantal in gebruik zijnde benamingen overkoepelen.1 In het rapport van de Commissie Aanvaardbaarheid Levensbeëindigend Handelen, ingesteld door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), wordt deze term vertaald als ‘aanhoudend vegeterende toestand’ (AVT) en wordt er gesproken over ‘aanhoudend vegeterende patiënten’.2

Reeds in 1899 beschreef Rosenblath een 16-jarige koorddanser die na een val in coma raakte en verder leefde ‘als ware hij in slaap’. Tot zijn overlijden werd hij gedurende 245 dagen via een buis gevoed. Bij autopsie werd een extreme atrofie van de witte stof in de beide hersenhemisferen gevonden.3 Maar eerst in 1940 beschreef de Weense psychiater Kretschmer het…

Auteursinformatie

Dr.D.Pranger, huisarts, Nieuweweg 2, 1531 AE Wormer.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties