Data bij onderzoeker niet in veilige handen

Data bij onderzoeker niet in veilige handen
Lucas Maillette de Buy Wenniger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:C2028

Al enkele jaren nadat een onderzoek gepubliceerd is, zijn de originele gegevens op basis waarvan de conclusies getrokken zijn vaak al niet meer te achterhalen. Een Canadese onderzoeksgroep pleit daarom in Current Biology voor het oprichten van speciale openbare databases om de beschikbaarheid van ruwe onderzoeksdata te waarborgen (2014;24:94-7).

De ecoloog Timothy Vines (University of British Columbia) doet normaliter onderzoek naar soortvorming. Daarbij worden veel morfologische data gebruikt, zoals fysieke afmetingen en kleuren van individuele planten en dieren. Om uit te vinden in hoeverre dit soort in principe goed te conserveren brondata na het moment van publicatie voor andere onderzoekers toegankelijk zijn, probeerde zijn groep van 516 morfologische artikelen van tot 22 jaar oud de originele meetgegevens boven water te krijgen. Zij stuurden 2 keer een e-mail naar zo veel mogelijk auteurs, zowel via adressen die bij de originele publicatie vermeld stonden als naar e-mailadressen die ze binnen 5 minuten zoeken online konden vinden.

Bij 74% van de artikelen vonden ze een e-mailadres in de publicatie of online. Uiteindelijk kregen ze van 19% van de papers de dataset te zien. Van nog eens 4% bestonden de databases wel, maar wilden de betrokken onderzoekers geen inzage geven.

Vines et al. vonden een sterke negatieve relatie tussen de leeftijd van het artikel en de waarschijnlijkheid dat ze nog een functionerend e-mailadres konden achterhalen. Ook bleek dat de kans dat de dataset nog te achterhalen was per jaar met 17% afnam. Zelfs als de gegevens nog bestonden, waren ze overigens soms opgeslagen op sterk verouderde media, zoals floppydisks of zipdrives.

Volgens de ecologen zouden er publiek-toegankelijke archieven voor originele data moeten worden opgericht. Voor klinische studies geldt overigens al een bewaarplicht van 15 jaar van de brondocumenten, maar die archieven zijn niet vrij toegankelijk.

Gerelateerde artikelen

Reacties