Voor- en nadelen van geneesmiddelinteractie

CYP3A-remmers als farmacokinetische hulpstof

Man geketend aan raket
David M. Burger
P.H. (Nielka) van Erp
Rob ter Heine
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6817
Abstract

Samenvatting

Bepaalde geneesmiddelen hebben van zichzelf ongunstige farmacokinetische eigenschappen; zij worden bijvoorbeeld slecht geabsorbeerd of te snel afgebroken in de lever. In sommige gevallen kan het toevoegen van een farmacokinetische hulpstof, waarbij dus bewust een geneesmiddelinteractie wordt veroorzaakt, uitkomst bieden. Dit concept is tot nu toe het meest toegepast in de hiv-behandeling, waar toevoeging van de CYP3A-remmers ritonavir en cobicistat de plasmaspiegels van andere hiv-medicatie sterk verhoogt. Ritonavir is om diezelfde reden toegevoegd aan nirmatrelvir, het nieuwe orale antivirale middel tegen SARS-CoV-2. Naast een betere of langere werking maakt zo’n hulpstof theoretisch gezien ook lagere doseringen mogelijk, wat kosten bespaart. Het bewust opwekken van een farmacokinetische interactie is niet zonder risico. Er kunnen immers ook interacties met andere CYP3A-substraten optreden. Toch denken wij dat met goed interactiemanagement CYP3A-remmers veilig kunnen worden toegepast, met voordelen voor patiënt en maatschappij.

Auteursinformatie

RadboudUMC, afd. Apotheek, Nijmegen: prof.dr. D.M. Burger, ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog (tevens: Global DDI Solutions, Utrecht); prof.dr. P.H. van Erp en dr. R. ter Heine, ziekenhuisapothekers en klinisch farmacologen.

Contact D.M. Burger (david.burger@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
David M. Burger ICMJE-formulier
P.H. (Nielka) van Erp ICMJE-formulier
Rob ter Heine ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties