Cross-cultural health outcome assessment: a user's guide.

Media
A. Hutchinson
N. Bentzen
C. König-Zahn
R.J. de Haan
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1881

Cross-cultural health outcome assessment: a user's guide. Onder redactie van A.Hutchinson, N.Bentzen en C.König-Zahn. 182 bl., tabellen. European Research Group on Health Outcomes (ERGHO), Groningen 1997. ISBN 90-36707-48-X. Prijs: ingen. ƒ  30,- (excl. ƒ 7,50 porto; verkrijgbaar bij de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Rijksuniversiteit Groningen, tel. 050-3632963).

Het meten van functionele…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties