Covid-19 of niet: alle ouderen aan de vitamine D?

Letter D opgebouwd uit mensen
Simon P. Mooijaart
Olaf M. Dekkers
Frederiek van den Bos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7176
Abstract

Er worden veel positieve effecten toegeschreven aan vitamine D-suppletie bij ouderen. Nu ligt er een gerandomiseerde studie die een gunstig effect van hoge doses op het beloop van covid-19 bij ouderen lijkt te bevestigen. Maar hoe overtuigend is die?

Er zijn veel redenen om te veronderstellen dat vitamine D-deficiëntie voor klachten kan zorgen die met name bij ouderen veelvuldig voorkomen. Vitamine D speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol in botstofwisseling, detoxificatie, neuronen en bloedvaten.1 En recent werd in dit tijdschrift al de complexe relatie tussen vitamine D en het immuunsysteem beschreven.2 Vitamine D-deficiëntie gaat samen met osteoporose en een verhoogd risico op fracturen, en uit observationele studies bleek dat vitamine D-deficiëntie samenhangt met een verhoogde vatbaarheid voor infecties, met name van de bovenste luchtwegen. Tel daarbij op dat ouderen vaak een vitamine D-deficiëntie hebben en dat bij dezelfde groep ook infecties frequent voorkomen, en de suggestie om vitamine D te suppleren is snel gedaan.

‘Confounding’ als verklaring

Maar het bewijs dat een verlaagd vitamine D-niveau de oorzaak is van al deze aandoeningen en symptomen is niet overtuigend. Het effect van vitamine D-suppletie op fracturen bij ouderen met botontkalking…

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden. Hoofdafd. Interne Geneeskunde, sub-afd. Ouderengeneeskunde: prof.dr. S.P. Mooijaart en dr. F. van den Bos, internisten ouderengeneeskunde. Sub-afd. Endocrinologie: prof.dr. O.M. Dekkers, internist-endocrinoloog en klinisch epidemioloog (tevens afd. Klinische Epidemiologie).

Contact S.P. Mooijaart (s.p.mooijaart@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Simon P. Mooijaart ICMJE-formulier
Olaf M. Dekkers ICMJE-formulier
Frederiek van den Bos ICMJE-formulier
Vitamine D-suppletie bij ouderen met covid-19
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Covid-19

Gerelateerde artikelen

Reacties